De 38 Bach Bloesemremedies

De 38 remedies

Dr. Bach heeft de remedies ingedeeld in 7 emotiegroepen. Om een startpunt te geven voor het kiezen van de remedies heb ik hier de remedies per groep weergegeven. Ik adviseer wel om alle omschrijvingen door te lezen voordat je een keuze maakt, omdat er wellicht ook andere emoties spelen dan op het eerste gezicht lijkt.

Groep 1 - Angst
02 – Aspen

Aspen is de remedie tegen vage angsten. Deze katten zijn zelfs in een veilige en vertrouwde omgeving vaak gespannen en angstig. Het is onduidelijk waarvoor ze zo angstig zijn.

06 – Cherry Plum

Voor katten die regelmatig in paniek raken en daarbij agressie vertonen (blazen, krabben) om te ontsnappen. Ze kunnen ook zelfverminking vertonen. Remedie is bedoeld om zelfbeheersing te vinden. Bij acute paniek kun je beter Rock Rose gebruiken.

20 – Mimulus

Mimulus is de remedie tegen concrete angsten. De kat is schrikachtig, vertoont alle angstsignalen zoals platte oren, verwijde pupillen en een hoge rug. De angst is duidelijk aanwijsbaar (deurbel, bezoek aan dierenarts etc.)

25 – Red Chestnut

Voornamelijk van toepassing bij kattenmoeders die overbezorgd zijn voor hun kittens. Dit kan zich uiten in het regelmatig verplaatsen van de kittens of door het vertonen van angst of agressie als vreemden in de buurt van de kittens komen.

26 – Rock Rose

Rock Rose is voor katten die in acute paniek zijn. Dit kan zich uiten in wanhopige pogingen om te ontsnappen of juist aanvallen als er geen ontsnappingsmogelijkheden zijn. Maar de kat kan ook bevroren van angst zijn.

Groep 2 - Onzekerheid
Binnen de ethologie is ‘onzekerheid’ bij dieren geen erkend begrip. Binnen de Bach Bloesemtherapie kunnen we het label ‘onzekerheid’ op dieren plakken als zij het contact met hun instinct verliezen. Bijvoorbeeld als driften, zoals overlevingsdrang, niet meer geprikkeld lijken te worden of niet goed ontwikkeld zijn.

05 – Cerato

Cerato is voor onzekere katten die veel geruststelling nodig hebben. Zelfs bij spelen of bij eten. Deze katten knipperen ook vaker met hun ogen.

12 – Gentian

Voor de kat die lusteloos is en moedeloosheid uitstraalt. Het lijkt alsof de kat niet veel plezier in het leven meer heeft. Ook hebben ze de neiging om snel aan ziekte toe te geven. Deze toestand zie je veel bij asielkatten.

13 – Gorse

Voor katten die er nog erger aan toe zijn dan bij Gentian. Ze hebben de moed volledig opgegeven en reageren ook niet meer op bemoedigingen van de eigenaar. Deze katten zijn moe en slapen soms aan één stuk door.

17 – Hornbeam

Katten die zich vervelen en moeilijk op gang kunnen komen – het maandagochtendgevoel. Hebben bijvoorbeeld geen zin om te spelen, maar als ze eenmaal bezig zijn hebben ze veel energie. Vervallen vaak in dwangmatige handelen.

28 – Scleranthus

Onrustige katten die veel heen en weer lopen en lang twijfelen voordat ze een beslissing nemen (‘waar zal ik eens gaan liggen?’). Ook bij stemmingswisselingen en reisziekte. Duizeligheid en evenwichtsstoornissen zijn ook aanwijzingen voor de behoefte aan Scleranthus, maar ga bij deze symptomen eerst naar de dierenarts!

36 – Wild Oat

Als de kat zijn draai niet kan vinden. Katten die zich snel vervelen als ze een activiteit eenmaal onder de knie hebben. Vertonen vaak doelloos gedrag.

Groep 3 - Onvoldoende interesse in het hier en nu
07 – Chestnut Bud

Katten die, ondanks goede training, maar niet lijken te leren. Ook van negatieve ervaringen leren ze niets. Houden hardnekkig vast aan bekende patronen.

09 – Clematis

Teruggetrokken en in zichzelf gekeerde katten. Slapen overmatig veel (dus méér dan 16 uur per dag, wat normaal is voor katten) en reageren niet op hun naam of als er voedsel wordt klaargemaakt. Het zijn enorme knuffeldieren, maar ze zijn eigenlijk te rustig.

16 – Honeysuckle

Voor katten die moeite hebben met veranderingen en een nieuwe situatie niet kunnen accepteren. Ze zijn dromerig en onoplettend en maken een treurige indruk. Denk aan herplaatsing, een verhuizing of het verlaten van het nest. Deze katten lopen ook vaak terug naar vorige huizen of vroegere eigenaren.

21 – Mustard

Alleen toe te passen als de kat totaal onverwacht en zonder aanwijsbare redenen tekenen van depressiviteit vertoont. Symptomen zijn ook slecht slapen, vertraagde stoelgang en gebrek aan eetlust. Ga altijd eerst naar de dierenarts, omdat er ook een medische oorzaak kan zijn.

23 – Olive

Katten die uitgeput zijn na een periode van zware belasting. Dit kan een ziekte zijn, maar ook te zware training, te weinig slaap of langdurige ondervoeding. Ze zijn doodmoe en zowel fysiek als geestelijk volkomen uitgeput.

35 – White Chestnut

Katten die een verwarde, nerveuze of onrustige indruk maken. Hebben moeite om zich te concentreren en zijn rusteloos, ook in hun slaap. Wordt veel gebruikt om krolse katten te kalmeren.

37 – Wild Rose

Onverschillige en passieve katten. Nemen geen initiatieven en hebben geen belangstelling voor hun omgeving. Kan zelfs leiden tot volledige apathie.

Groep 4 - Eenzaamheid
14 – Heather

Verlatingsangst. Deze katten vragen continu om aandacht en miauwen veelvuldig. Ze volgen mensen overal, ook onbekenden.

18 – Impatiens

Ongeduldige katten, houden niet van wachten op bijvoorbeeld voedsel of naar buiten gelaten worden en reageren dan geïrriteerd. Kunnen niet stilzitten, rennen vaak in het rond en storten zich van de ene in de andere activiteit. Omdat ze niet voldoende tijd nemen om iets te doen, hebben ze ook regelmatig ongelukjes.

34 – Water Violet

Afstandelijke katten, maar ze zijn niet angstig. Ze gaan volledig hun eigen gang. Vinden het prima om geknuffeld te worden, maar zal er niet zelf om komen vragen. Het zijn ook de katten die miauwen zonder geluid te maken.

Groep 5 - Overgevoeligheid
01 – Agrimony

Deze katten wekken de indruk dat alles OK is, maar proberen pijnlijke situaties en confrontaties te vermijden. Ze zijn soms te herkennen aan zenuwtrekken, zoals kaallikgedrag, of aan onrustige slaap en slapeloosheid.

04 – Centaury

Dit zijn de lieve, zachtaardige en stille katten. Ze laten zich alles welgevallen, ook klappen van soortgenoten. Ze durven niet voor zichzelf op te komen en ogen lusteloos en gelaten. De paria’s in een groep.

15 – Holly

Agressiviteit waarbij angst geen rol speelt.

33 – Walnut

Deze remedie helpt katten om te gaan met veranderingen. Je kunt hierbij denken aan een verhuizing of de komst van een baby of een nieuwe kat, maar ook aan de puberteit of de eindfase van het fysieke leven. Walnut kan ook andere remedies ondersteunen die worden ingezet om een verandering in gedrag te bewerkstelligen.

Groep 6 - Moedeloosheid of wanhoop
10 – Crab Apple

De reinigingsremedie. Voor katten die overdreven kieskeurig zijn of dwangmatig gedrag vertonen zoals staartjagen of kaallikken. Lichamelijke problemen hebben vaak met de huid te maken, zoals open wondjes, wratten en eczeem.

11 – Elm

Elm kan worden toegepast bij katten die overbelast zijn door hun taken. Denk hierbij aan een zogende moederpoes die geconfronteerd wordt met luidruchtige logés, de geboorte van een groot aantal kittens of de komst van een nieuwe kater in de buurt. Het is ook voor katten die hun zelfvertrouwen verliezen door ziekte.

19 – Larch

Voor katten die elke uitdaging uit de weg gaan. Ze zijn erg onzeker en leven in een eigen wereldje. Laten het initiatief aan anderen en leven daardoor een weinig opwindend leven.

22 – Oak

Voor sterke en onverstoorbare katten die plotseling ziek zijn. Vaak hebben ze fysieke problemen rondom de wervelkolom. Deze katten geven niet op, houden de schijn op dat alles goed gaat, terwijl ze moe en uitgeput zijn.

24 – Pine

Is moeilijk te herkennen in de praktijk. Pine wordt in verband gebracht met schuldgevoel of schuldbesef. Maar katten die zich ‘schuldig’ gedragen zijn vaak bang voor onze boosheid. Denk daarom ook aan Mimulus.

29 – Star of Bethlehem

Als de kat een traumatische ervaring heeft meegemaakt of heel erg geschrokken is. Dat kan ook in het verre verleden geweest zijn. Dat kan mishandeling geweest zijn, maar ook een sterfgeval of scheiding in de naaste omgeving van de kat.

30 – Sweet Chestnut

Toepasbaar bij ondraaglijk lijden zoals een ernstige of terminale ziekte.

38 – Willow

Gepikeerde katten. Weigeren te reageren op toenaderingspogingen.

Groep 7 - Overbezorgdheid
In alle gevallen van overbezorgdheid bij dieren is er sprake van een gewoonte. De bezorgdheid van het dier komt vaak tot uitdrukking in een vorm van overijverig gedrag. Het gedrag wordt in stand gehouden doordat de omgeving er altijd op zal reageren (conditionering).

03 – Beech

Deze katten zijn vaak onverdraagzaam. Hebben moeite met veranderingen en met een verstoring van hun normale levenspatroon. Het zijn de katten die niets moeten hebben van nieuw voedsel of nieuwe katten. Ze hebben vaak maag- en darmproblemen.

08 – Chicory

Voor katten die heel veel aandacht vragen en ook blij zijn met negatieve aandacht. Ze lopen hun eigenaren voortdurend voor de voeten en werken iedereen in huis op hun zenuwen.

27 – Rock Water

Deze katten zijn verstard in een vaste toestand – denk aan een rots. Ze hebben een afkeer van veranderingen en houden krampachtig vast een vertrouwde gewoonten. Als dit niet lukt, raken ze volledig uit balans.

31 – Vervain

Uitbundig en enthousiast! Ze reageren op iedere prikkel en zijn vaak overbelast. Deze katten raken snel gefrustreerd en boos als ze door ziekte worden belemmerd in hun normale bezigheden.

32 – Vine

Deze katten tiranniseren vaak andere katten of kittens. Ze gebruiken daarbij vaak fysieke bedreiging en intimidatie. Staan altijd vooraan.

Remedie 39 - Rescue Remedy

De Rescue is samengesteld uit de volgende vijf remedies:

Rock Rose

wanneer het dier plotseling wordt overvallen door angst en paniek

Impatiens

bij situaties van spanningen, onrust en hevige stress

Clematis

bij dieren die het bewustzijn verliezen

Star of Bethlehem

voor het verwerken van shock en trauma

Cherry Plum

in situaties van radeloosheid en grote twijfel

De rescue remedy is er echt alleen voor acute stresssituaties (bijv. na een ongeluk) en is altijd inzetbaar naast diergeneeskundige hulp. Deze remedie is niet geschikt voor langdurige toepassing. Je kunt de remedie wel preventief inzetten bij bijvoorbeeld vuurwerkangst.

De rescue remedy is vrij te koop bij de drogist.

Erika Mouthaan – De Meern – erika@katengedrag.nl

Share This