In het derde deel van mijn onderzoeksverslag formuleer ik de onderzoeksvraag en hypothese en bespreek ik mijn onderzoeksopzet.

ONDERZOEKSVRAAG EN HYPOTHESE

Onderzoeksvraag

Vertonen katten minder angstgedrag na het toedienen van Bach Bloesems?

Hypothese

Het angstgedrag van katten zal afnemen door het toedienen van Bach Bloesems, maar zal het placebo effect niet overstijgen.

Mijn hypothese is gebaseerd op de resultaten uit de onderzoeken van Halberstein et al., Campanini en Masi. Uit deze onderzoeken blijkt dat Bach Bloesems een positieve invloed hebben bij psychische problemen, al is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat de resultaten het placebo effect overstijgen.

Ik verwacht daarom dat de katten in dit onderzoek minder angst zullen vertonen nadat zij de Bach Bloesems hebben gekregen. Ook verwacht ik dat er weinig verschil zal zijn tussen de testgroep en de controlegroep. Het placebo effect zal niet bij de katten zelf optreden – zij zijn zich immers niet bewust van het feit dat ze iets krijgen tegen angst – maar bij de eigenaren. Zij zullen mogelijk wat meer ontspannen omdat ze hun kat iets kunnen geven tegen de angst, waardoor bij de kat de spanningen af kunnen nemen.

Materiaal en methode

Voor mijn onderzoek heb ik maximaal 30 mensen gezocht met angstige katten die graag eens Bach Bloesems wilden proberen om de angst bij hun kat te verminderen. Daartoe heb ik oproepen geplaatst in diverse Facebookgroepen.

Om een zo objectief mogelijk onderzoek uit te voeren heb ik de 30 beschikbare plaatsen verdeeld in een testgroep en een controlegroep. Voordat ik de oproep heb geplaatst heb ik met behulp van de aselect functie in Excel een verdeling gemaakt tussen deze twee groepen waarbij er 18 plekken zijn gereserveerd voor de testgroep en 12 plekken voor de controlegroep. De verhouding testgroep/controlegroep is dan 1,5. Vervolgens hebben de deelnemers op volgorde van aanmelding een plek toegewezen gekregen. De deelnemers is op geen enkel moment tijdens het onderzoek verteld in welke groep ze waren ingedeeld. Zij waren er ook niet van op de hoogte dat ze een placebo konden krijgen.

De deelnemers in de testgroep hebben een flesje met de volgende bloesemremedies toegestuurd gekregen:

  • Aspen – bij angst waarvoor geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is
  • Cherry Plum – bij angst die leidt tot verlies van zelfbeheersing en tot onberekenbaar, soms zelfs agressief gedrag
  • Mimulus – bij angst met een duidelijk aanwijsbare oorzaak
  • Red Chestnut – bij angst die voortkomt uit een overdreven bezorgd zijn
  • Rock Rose – bij panische angst waarbij de kat als bevroren stilstaat of juist heel hard wegrent
  • Star of Bethlehem – voor dieren die kampen met de gevolgen van traumatische ervaringen

In de flesjes van de controlegroep zat alleen de Star of Bethlehem remedie om ervoor te zorgen dat de vloeistof hetzelfde rook als de flesjes van de testgroep.

Bij het flesje met bloesemremedies zat een uitgebreide beschrijving van het onderzoek, een turflijst die moest worden ingevuld met daarop vermeld de mogelijke uitingen van angst en een toelichting van diverse angstgedragingen en stresssignalen.

De deelnemers werd gevraagd om een korte vragenlijst over de angst bij de kat in te vullen vóórdat ze begonnen met het geven van de remedies. Daarna konden ze beginnen met het geven van de druppels in de basisdosering van 4x per dag 4 druppels. Het was de deelnemers vrij om de druppels te geven op een manier die het beste bij de kat paste. Dus bijvoorbeeld direct in de bek of eerst op een voertje druppelen.

Het geven van de druppels gebeurde gedurende maximaal 14 dagen – of totdat de druppels op waren. De deelnemers is gevraagd om dagelijks op een turflijst bij te houden welke angstgedragingen en stresssignalen ze hebben waargenomen.

Na afloop van het onderzoek hebben de deelnemers de ingevulde turflijst teruggestuurd en nogmaals een korte vragenlijst ingevuld over het verloop van het onderzoek en of de angst in hun ogen is afgenomen.

De volgende keer komen alle resultaten uit het onderzoek aan bod.

Share This