In dit vierde deel bespreek ik alle resultaten van mijn afstudeeronderzoek naar het effect van Bach Bloesems op angst bij katten.

RESULTATEN

Algemeen

Van de 30 initiële aanmeldingen hebben 29 deelnemers de eerste vragenlijst ingevuld. Uiteindelijk hebben 23 deelnemers het onderzoek afgerond en ook de tweede vragenlijst ingevuld. 20 mensen hebben ook de turflijst teruggestuurd – hiervan waren er 18 bruikbaar voor analyse.

Van de 23 deelnemers die de tweede vragenlijst hebben ingevuld kwamen er 13 uit de testgroep en 10 uit de controlegroep. Van de 18 turflijsten beschikbaar voor analyse kwamen er 10 uit de testgroep en 8 uit de controlegroep. In de resultaten komt de verhouding testgroep/controlegroep op 1,25 – kleiner dan vooraf de intentie was.

Eerste vragenlijst (vooraf)

De vragenlijst begon met de open vraag waar de kat bang voor is. Uit de antwoorden kan één gemene deler worden afgeleid: harde geluiden en onverwachte bewegingen.

Vervolgens werd de deelnemers gevraagd aan te geven welke uitingen van lichaamstaal behorende bij angst en welke stresssignalen ze bij hun kat zagen.

Knipsel 1

Hieruit blijkt dat voornamelijk een in elkaar gedoken lichaamshouding, grote pupillen en vluchtgedrag wordt gezien bij bange katten.

Uit het overzicht van de voorkomende stresssignalen komen vooral het tongelen en pootje heffen naar voren.Knipsel2

Ook is de deelnemers gevraagd naar de frequentie van het angstgedrag.Knipsel3

Daaruit kwam naar voren dat bijna driekwart van de katten in het onderzoek minimaal dagelijks angstgedrag vertoont.

De deelnemers werd ook gevraagd om zelf in te schatten welke Bach Bloesem Remedie hun kat volgens hen nodig zou hebben. Daarbij hadden ze alleen de keuze uit de remedies in groep 1 ‘angst’, zoals Dr. Bach ze zelf heeft ingedeeld. Wat hieraan opvalt is dat de inschattingen nogal verspreid zijn, terwijl op basis van de beschrijvingen die de kandidaten hebben gegeven van de angst van hun kat (voor harde geluiden en onverwachte bewegingen), voornamelijk de remedie mimulus van toepassing zou zijn.Knipsel 4

Tweede vragenlijst (na afloop)

In de tweede vragenlijst die de deelnemers moesten invullen nadat ze twee weken lang de Bach Bloesems hadden gegeven werd als eerste gevraagd naar de frequentie waarin ze de druppels hadden gegeven.Knipsel 5

De deelnemers in de testgroep waren consciëntieuzer in het geven van de druppels dan de deelnemers in de controlegroep.

De deelnemers konden kun kat de druppels op verschillende manieren toedienen, zodat ze vrij waren om de manier te kiezen die het minst (extra) stress zou opleveren voor de kat.Knipsel 6

Zowel bij de testgroep als de controlegroep was het druppelen op een brokje of snoepje de favoriete wijze van toedienen.

Ik wilde ook graag weten of de deelnemers zelf het idee hadden of de angst verminderd was na het geven van de Bach Bloesems, of juist niet.Knipsel 7

Knipsel 8

Binnen de testgroep is een meerderheid van mening dat hun kat minder angstig is geworden na het toedienen van de Bach Bloesems. De overige deelnemers binnen de testgroep is ervan overtuigd dat de Bach Bloesems geen effect hebben gehad. Er zijn geen twijfels binnen de testgroep.

Binnen de controlegroep zijn de meningen wat meer verdeeld en is er een grote groep die het niet zo goed weet of er iets is veranderd in het gedrag van hun kat.

De deelnemers werd ook gevraagd om aan te geven waaraan ze merkten dat hun kat minder angstig was geworden. De tendens in die reacties is dat de angst er nog wel is, maar dat het minder heftig is en de kat sneller herstelt.

Gedragsobservaties

Naast het invullen van de twee vragenlijsten is de deelnemers verzocht om gedurende de twee weken van het onderzoek ook het angstgedrag van hun kat te scoren. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de uitingen van lichaamstaal en stresssignalen.

Als eerste is bijgehouden hoe vaak per dag de kat angst vertoonde:Knipsel 9

Uit deze grafiek blijkt dat de angst gedurende de onderzoeksperiode gemiddeld gezien bij alle katten is afgenomen, maar dat de afname binnen de controlegroep aanzienlijk groter is dan binnen de testgroep.Knipsel 10

Als we kijken naar het verloop van de uitingen van angst in lichaamstaal, zien we het volgende plaatje:Knipsel 11

We zien een daling van de angstuitingen gedurende de onderzoeksperiode, maar ook hier is de daling het sterkst binnen de controlegroep.Knipsel 12

Als we kijken naar het verloop van de stresssignalen die de katten lieten zien tijdens angst, zien we het volgende beeld:Knipsel 13

Binnen de testgroep laten de stresssignalen een grillig verloop zien, maar nemen uiteindelijk niet veel af. Binnen de controlegroep nemen de stresssignalen wel aanzienlijk af.Knipsel 14

 

In het volgende – en laatste – deel van deze serie berichten over mijn afstudeeronderzoek volgen de conclusie en de discussie.

 

 

Share This