Angst bij katten en Bach Bloesems – deel 4

Angst bij katten en Bach Bloesems – deel 4

In dit vierde deel bespreek ik alle resultaten van mijn afstudeeronderzoek naar het effect van Bach Bloesems op angst bij katten.

RESULTATEN

Algemeen

Van de 30 initiële aanmeldingen hebben 29 deelnemers de eerste vragenlijst ingevuld. Uiteindelijk hebben 23 deelnemers het onderzoek afgerond en ook de tweede vragenlijst ingevuld. 20 mensen hebben ook de turflijst teruggestuurd – hiervan waren er 18 bruikbaar voor analyse.

Van de 23 deelnemers die de tweede vragenlijst hebben ingevuld kwamen er 13 uit de testgroep en 10 uit de controlegroep. Van de 18 turflijsten beschikbaar voor analyse kwamen er 10 uit de testgroep en 8 uit de controlegroep. In de resultaten komt de verhouding testgroep/controlegroep op 1,25 – kleiner dan vooraf de intentie was.

Eerste vragenlijst (vooraf)

De vragenlijst begon met de open vraag waar de kat bang voor is. Uit de antwoorden kan één gemene deler worden afgeleid: harde geluiden en onverwachte bewegingen.

Vervolgens werd de deelnemers gevraagd aan te geven welke uitingen van lichaamstaal behorende bij angst en welke stresssignalen ze bij hun kat zagen.

Knipsel 1

Hieruit blijkt dat voornamelijk een in elkaar gedoken lichaamshouding, grote pupillen en vluchtgedrag wordt gezien bij bange katten.

Uit het overzicht van de voorkomende stresssignalen komen vooral het tongelen en pootje heffen naar voren.Knipsel2

Ook is de deelnemers gevraagd naar de frequentie van het angstgedrag.Knipsel3

Daaruit kwam naar voren dat bijna driekwart van de katten in het onderzoek minimaal dagelijks angstgedrag vertoont.

De deelnemers werd ook gevraagd om zelf in te schatten welke Bach Bloesem Remedie hun kat volgens hen nodig zou hebben. Daarbij hadden ze alleen de keuze uit de remedies in groep 1 ‘angst’, zoals Dr. Bach ze zelf heeft ingedeeld. Wat hieraan opvalt is dat de inschattingen nogal verspreid zijn, terwijl op basis van de beschrijvingen die de kandidaten hebben gegeven van de angst van hun kat (voor harde geluiden en onverwachte bewegingen), voornamelijk de remedie mimulus van toepassing zou zijn.Knipsel 4

Tweede vragenlijst (na afloop)

In de tweede vragenlijst die de deelnemers moesten invullen nadat ze twee weken lang de Bach Bloesems hadden gegeven werd als eerste gevraagd naar de frequentie waarin ze de druppels hadden gegeven.Knipsel 5

De deelnemers in de testgroep waren consciëntieuzer in het geven van de druppels dan de deelnemers in de controlegroep.

De deelnemers konden kun kat de druppels op verschillende manieren toedienen, zodat ze vrij waren om de manier te kiezen die het minst (extra) stress zou opleveren voor de kat.Knipsel 6

Zowel bij de testgroep als de controlegroep was het druppelen op een brokje of snoepje de favoriete wijze van toedienen.

Ik wilde ook graag weten of de deelnemers zelf het idee hadden of de angst verminderd was na het geven van de Bach Bloesems, of juist niet.Knipsel 7

Knipsel 8

Binnen de testgroep is een meerderheid van mening dat hun kat minder angstig is geworden na het toedienen van de Bach Bloesems. De overige deelnemers binnen de testgroep is ervan overtuigd dat de Bach Bloesems geen effect hebben gehad. Er zijn geen twijfels binnen de testgroep.

Binnen de controlegroep zijn de meningen wat meer verdeeld en is er een grote groep die het niet zo goed weet of er iets is veranderd in het gedrag van hun kat.

De deelnemers werd ook gevraagd om aan te geven waaraan ze merkten dat hun kat minder angstig was geworden. De tendens in die reacties is dat de angst er nog wel is, maar dat het minder heftig is en de kat sneller herstelt.

Gedragsobservaties

Naast het invullen van de twee vragenlijsten is de deelnemers verzocht om gedurende de twee weken van het onderzoek ook het angstgedrag van hun kat te scoren. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de uitingen van lichaamstaal en stresssignalen.

Als eerste is bijgehouden hoe vaak per dag de kat angst vertoonde:Knipsel 9

Uit deze grafiek blijkt dat de angst gedurende de onderzoeksperiode gemiddeld gezien bij alle katten is afgenomen, maar dat de afname binnen de controlegroep aanzienlijk groter is dan binnen de testgroep.Knipsel 10

Als we kijken naar het verloop van de uitingen van angst in lichaamstaal, zien we het volgende plaatje:Knipsel 11

We zien een daling van de angstuitingen gedurende de onderzoeksperiode, maar ook hier is de daling het sterkst binnen de controlegroep.Knipsel 12

Als we kijken naar het verloop van de stresssignalen die de katten lieten zien tijdens angst, zien we het volgende beeld:Knipsel 13

Binnen de testgroep laten de stresssignalen een grillig verloop zien, maar nemen uiteindelijk niet veel af. Binnen de controlegroep nemen de stresssignalen wel aanzienlijk af.Knipsel 14

 

In het volgende – en laatste – deel van deze serie berichten over mijn afstudeeronderzoek volgen de conclusie en de discussie.

 

 

Angst bij katten en Bach Bloesems – deel 3

Angst bij katten en Bach Bloesems – deel 3

In het derde deel van mijn onderzoeksverslag formuleer ik de onderzoeksvraag en hypothese en bespreek ik mijn onderzoeksopzet.

ONDERZOEKSVRAAG EN HYPOTHESE

Onderzoeksvraag

Vertonen katten minder angstgedrag na het toedienen van Bach Bloesems?

Hypothese

Het angstgedrag van katten zal afnemen door het toedienen van Bach Bloesems, maar zal het placebo effect niet overstijgen.

Mijn hypothese is gebaseerd op de resultaten uit de onderzoeken van Halberstein et al., Campanini en Masi. Uit deze onderzoeken blijkt dat Bach Bloesems een positieve invloed hebben bij psychische problemen, al is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat de resultaten het placebo effect overstijgen.

Ik verwacht daarom dat de katten in dit onderzoek minder angst zullen vertonen nadat zij de Bach Bloesems hebben gekregen. Ook verwacht ik dat er weinig verschil zal zijn tussen de testgroep en de controlegroep. Het placebo effect zal niet bij de katten zelf optreden – zij zijn zich immers niet bewust van het feit dat ze iets krijgen tegen angst – maar bij de eigenaren. Zij zullen mogelijk wat meer ontspannen omdat ze hun kat iets kunnen geven tegen de angst, waardoor bij de kat de spanningen af kunnen nemen.

Materiaal en methode

Voor mijn onderzoek heb ik maximaal 30 mensen gezocht met angstige katten die graag eens Bach Bloesems wilden proberen om de angst bij hun kat te verminderen. Daartoe heb ik oproepen geplaatst in diverse Facebookgroepen.

Om een zo objectief mogelijk onderzoek uit te voeren heb ik de 30 beschikbare plaatsen verdeeld in een testgroep en een controlegroep. Voordat ik de oproep heb geplaatst heb ik met behulp van de aselect functie in Excel een verdeling gemaakt tussen deze twee groepen waarbij er 18 plekken zijn gereserveerd voor de testgroep en 12 plekken voor de controlegroep. De verhouding testgroep/controlegroep is dan 1,5. Vervolgens hebben de deelnemers op volgorde van aanmelding een plek toegewezen gekregen. De deelnemers is op geen enkel moment tijdens het onderzoek verteld in welke groep ze waren ingedeeld. Zij waren er ook niet van op de hoogte dat ze een placebo konden krijgen.

De deelnemers in de testgroep hebben een flesje met de volgende bloesemremedies toegestuurd gekregen:

  • Aspen – bij angst waarvoor geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is
  • Cherry Plum – bij angst die leidt tot verlies van zelfbeheersing en tot onberekenbaar, soms zelfs agressief gedrag
  • Mimulus – bij angst met een duidelijk aanwijsbare oorzaak
  • Red Chestnut – bij angst die voortkomt uit een overdreven bezorgd zijn
  • Rock Rose – bij panische angst waarbij de kat als bevroren stilstaat of juist heel hard wegrent
  • Star of Bethlehem – voor dieren die kampen met de gevolgen van traumatische ervaringen

In de flesjes van de controlegroep zat alleen de Star of Bethlehem remedie om ervoor te zorgen dat de vloeistof hetzelfde rook als de flesjes van de testgroep.

Bij het flesje met bloesemremedies zat een uitgebreide beschrijving van het onderzoek, een turflijst die moest worden ingevuld met daarop vermeld de mogelijke uitingen van angst en een toelichting van diverse angstgedragingen en stresssignalen.

De deelnemers werd gevraagd om een korte vragenlijst over de angst bij de kat in te vullen vóórdat ze begonnen met het geven van de remedies. Daarna konden ze beginnen met het geven van de druppels in de basisdosering van 4x per dag 4 druppels. Het was de deelnemers vrij om de druppels te geven op een manier die het beste bij de kat paste. Dus bijvoorbeeld direct in de bek of eerst op een voertje druppelen.

Het geven van de druppels gebeurde gedurende maximaal 14 dagen – of totdat de druppels op waren. De deelnemers is gevraagd om dagelijks op een turflijst bij te houden welke angstgedragingen en stresssignalen ze hebben waargenomen.

Na afloop van het onderzoek hebben de deelnemers de ingevulde turflijst teruggestuurd en nogmaals een korte vragenlijst ingevuld over het verloop van het onderzoek en of de angst in hun ogen is afgenomen.

De volgende keer komen alle resultaten uit het onderzoek aan bod.

Bach Bloesems

Bach Bloesems

Op maandag 25 mei jl. mocht ik in het programma Dierendingen op Radio Lelystad iets vertellen over Bach Bloesems bij katten. De aanleiding hiervoor was mijn afstudeeronderzoek naar het effect van Bach Bloesems op angst bij katten.

Jaren geleden, toen ik mijn eerste workshop kattengedrag volgde, hoorde ik voor het eerst over het bestaan van Bach Bloesems. Omdat ik niet wist wat het was ben ik thuis eens gaan googelen en was direct geïntrigeerd. Internet beloofde een eenvoudig en toegankelijk systeem dat je kunt inzetten om je emoties weer in balans te brengen zodat je het leven beter aankunt. Ik ben een cursus gaan volgen en daar werd mij duidelijk dat het iets moeilijker is dan in eerste instantie gedacht. Een gedegen kennis van de remedies is wel noodzakelijk om het systeem, dat in essentie inderdaad eenvoudig is, goed toe te kunnen passen. Bach Bloesems zijn zoveel meer dan de Rescue Remedy.

Dr. Bach

Bach Bloesems zijn in de jaren dertig van de vorige eeuw ontdekt door dr. Edward Bach. Hij werkte als immunoloog en bacterioloog in een homeopathisch ziekenhuis in Londen. Hij was ervan overtuigd dat er in de natuur een oplossing te vinden moest zijn om mensen, ongeacht de ziekte die ze hadden, te genezen. Hij begon te experimenteren met essences van bloesems en haalde daarmee goede resultaten. Op een gegeven moment heeft hij zijn praktijk in Londen gesloten en is al zijn tijd en aandacht gaan besteden aan het vinden van meer bloesemremedies. Uiteindelijk heeft hij 38 remedies gevonden en daarmee een volledig systeem gecreëerd.

Dr. Bach hing een holistische benadering aan en ging ervan uit dat als lichaam, geest en ziel in harmonie waren mensen niet ziek zouden worden. Een behandeling zou zich dan ook moeten concentreren op de emotionele gemoedstoestand van de patiënt en niet op de lichamelijke symptomen.

Trillingen

Alles op aarde trilt. Water, bomen, planten, mensen, dieren – maar ook harde materialen als textiel, hout, steen en beton. En alles heeft een eigen frequentie. Zo ook de bloesems die Dr. Bach gebruikte. Via 2 methodes – de zonmethode en de kookmethode – bracht hij de trillingen van de bloesems over op water. De trillingen van de bloesems resoneren met onze emoties en brengen ze weer in balans. Daardoor ontstaat er harmonie en wordt het zelfgenezend vermogen van ons lichaam gestimuleerd.

Dr. Bach overleed in 1936, maar op het Bach Centre in Engeland wordt zijn gedachtegoed zorgvuldig bewaakt. De bloesemremedies die nu te koop zijn worden nog steeds onder auspiciën van het Bach Centre gemaakt met de oorspronkelijke zon- of kookmethode.

Ook toepasbaar op dieren?

Dieren kennen ook emoties. Het is wetenschappelijk bewezen dat dieren in ieder geval de vijf basisemoties angst, woede, verdriet, pijn en vreugde voelen. We kunnen de Bach Bloesems daarom ook toepassen bij dieren.

Het is echter nog maar de vraag of zij emoties op dezelfde manier ervaren als wij mensen en dat maakt het lastig om ons goed in te leven in het gevoelsleven van dieren. We kunnen eigenlijk alleen afgaan op het gedrag dat dieren vertonen. Het is daarom belangrijk om te weten wat normaal gedrag is zodat je op basis daarvan kunt beoordelen of een dier uit balans is. Vervolgens kun je uit de 38 remedies de juiste individuele mix kiezen.

Bobo

BoboPersoonlijk denk ik overigens dat dieren ook secundaire emoties ervaren, maar onderzoek naar zgn. animal sentience is lastig. Zelf heb ik ervaren dat het moeilijk is om objectief naar het gedrag van je eigen huisdieren te kijken. Enkele maanden geleden ben ik met Bobo naar de holistische dierenartsenpraktijk Den Hoek in Zeist geweest. Ik wilde graag weten wat ik kon doen om haar te ondersteunen in de laatste fase van haar leven. Het was een interessant consult waar ze al erg van opknapte. Maar de dierenarts schreef ook drie Bach Bloesems voor: Aspen (voor onbestemde, vage angsten), Elm (voor katten die hun zelfvertrouwen verliezen bij ziekte) en Gorse (voor katten die de hoop hebben opgegeven). Eerlijk gezegd schrok ik hier nogal van omdat ik me niet had gerealiseerd dat ze het zo moeilijk had. Maar al na een paar dagen zag ik Bobo opleven: ze komt ons weer wat vaker opzoeken, eet beter, kijkt wat helderder uit haar ogen en is meer bij haar positieven waar ze voorheen alleen maar in een hoekje lag te slapen.

Vermoed je dat je kat wat ondersteuning kan gebruiken op emotioneel vlak? Praat er eens over met iemand die kennis heeft van Bach Bloesems én kattengedrag en bovendien met een objectieve blik naar je kat kan kijken. Dan zijn de bloesemremedies een eenvoudige en toegankelijke methode om je kat weer in balans te krijgen.

Afstudeeronderzoek

Afstudeeronderzoek

Om mijn opleiding tot kattengedragstherapeut af te ronden ga ik een afstudeeronderzoek uitvoeren. Omdat ik me de afgelopen tijd ook heb verdiept in Bach Bloesems, heb ik besloten te onderzoeken of bloesemremedies kunnen helpen om angst bij katten te verminderen.

Angst is een veel voorkomend probleem bij katten. Het kan al op heel jonge leeftijd ontstaan door bijvoorbeeld onvoldoende socialisatie, maar door nare ervaringen kan een kat ook op latere leeftijd bang worden voor bepaalde zaken. Denk daarbij maar eens aan een bezoek aan de dierenarts. Als een kat heel vaak of langdurig bang is, tast dit haar welzijn aan en kan het allerlei lichamelijke gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om angst bij katten te verminderen. Bij angst die niet voorkomt uit socialisatieproblemen* kan met gedragstherapie goede resultaten worden behaald. Dit doen we door de kat een nieuwe, positieve, associatie aan te leren met de nare gebeurtenis.

Maar we kunnen bij angst ook bloesemremedies inzetten. Hoe dat werkt? Alles op aarde bestaat uit trillingen. Dr. Bach heeft ontdekt dat de trilling van bloesems resoneert met de trilling van bepaalde emoties. Hierdoor komen de emoties weer in balans en kan de kat beter met de bedreigende situatie omgaan. Bloesems werken daarom heel goed als ondersteuning voor gedragstherapie. Doordat de emoties in balans komen staat de kat meer open voor het aanleren van nieuwe associaties en nieuw gedrag.

Voor mijn onderzoek zoek ik mensen met een bange kat die bereid zijn om gedurende 14 dagen de bloesemremedies toe te dienen en het angstgedrag in deze periode te observeren. De bloesemremedies krijg je uiteraard van mij! Na aanmelding stuur ik je een flesje toe, samen met een uitgebreide instructie. Heb je meerdere bange katten? Dan kun je ze ieder apart aanmelden.

katten psychisch helen Onder de deelnemers verloot ik 3 exemplaren van het boek ‘Katten Psychisch Helen’ van Stefan Ball & Judy Howard. In dit handzame boekje wordt toegankelijk beschreven hoe Bach Bloesems kunnen helpen bij allerlei problemen die katten kunnen hebben.

 

*Als de oorzaak van de angst wel in een beperkte socialisatie ligt, wordt het al lastiger omdat er dan minder verbindingen in de hersenen zijn aangemaakt. Hierdoor is het voor de kat moeilijk om met nieuwe situaties om te gaan.